Omkostnadsutbildningen är en grundutbildning som förklarar hur systemet fungerar och hur du rättar dina fakturor på ett effektivt sätt.

Vi går igenom hur vi hanterar leverantörsregister och rättningen för att få så lite manuell hantering som möjligt på era omkostnadsfakturor.

Denna utbildning är standard för våra nya kunder och är bra för befintliga kunder som bytt personal och behöver en grundutbildning.

Utbildningen lämpar sig för webb men går även att boka på plats hos kund.