Artikelradsutbildningen är standard för våra nya kunder och vi rekommenderar starkt att genomföra denna utbildning kontinuerligt en gång per år.
Utbildningen vänder sig enbart till de kunder som använder vår artikelradstolkning.

Det kan vara svårt att ta till sig allt vid den första utbildningen då allt oftast är nytt och man dessutom brukar implementera en inköpsordermatchning i sitt ERP samtidigt.
När ni arbetat ett tag i systemet och det återstår en del problematiska leverantörer och fakturor så kan man åtgärda dessa genom att ta till sig en fördjupningsutbildning.

Utbildningen tar upp hur systemet fungerar ”bakom kulissen” och ger en djupare förståelse för vad som är viktigt att tänka på som användare för att få ut maximalt av systemet.
Vi går igenom samtliga definitioner som finns att använda och de olika möjligheterna att effektivisera hanteringen och få så lite manuell hantering som möjligt.
Vi går även igenom knep som går att använda sig av i rättningen av fakturorna för att få högre kvalitet och effektivitet.

Detta är en utbildning som lämpar sig bäst som heldagsutbildning på plats hos kund, men går även att boka som webbutbildning.