Äntligen är användarträffarna här!

Här kommer du att få möjlighet att lära dig nya funktioner och effektivare arbetssätt i programmen samt att vi går igenom några av våra senaste nyheter, produkter och tjänster.

Många användbara tips förmedlas och nya värdefulla kontakter knyts. Användarträffarna vänder sig till dig som har arbetat i programmen en tid och har en viss kunskap om hur det fungerar. Har du egna fakturor som du behöver hjälp att justera? Ta detta tillfälle till att hitta en bra och enkel lösning samt få inspiration och tips på hur du kan effektivisera ditt arbete.

Läs mer om nästa användarträff här: https://optosweden.se/utbildning/anvandartraff-i-ljungby/
Önskar du en träff i närheten av dig? Kontakta vår utbildare Lena Skönborg.

För anmälan eller mer information om OptoSwedens användarträffar kontakta:
Lena Skönborg på 08-578 604 03 eller maila till lena.skonborg@optosweden.se.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!