Orbit One väljer OptoSweden som leverantör av sin fakturahantering. Företaget är specialiserat på kretskortstillverkning och enhetsmontering/boxbuild av komplex elektronik och elektromekanik. CrossState kommer att bli Orbit Ones nya lösning för att effektivisera och automatisera företagets dokumenthantering. Läs mer om Orbit One och CrossState

Orbit One är med sina 40 år i branschen en av de mest erfarna kontraktstillverkarna på den svenska marknaden. Kompetensen har byggts upp successivt och företaget har tidigare tillhört Ericsson, Nokia och ICL. Idag ägs företaget av Senior Advisor, Christer Malm och VD, Mats Johansson.
Tillverkningsenheter finns i Ronneby, Karlskrona, Stockholm, Kalix samt i Ryssland och Polen. Bland kunderna finns företag från som medicinteknik och flygsäkerhet till elektro-mekaniska ställdon.