Nu kan du som kund i At Work spara in tid i bokföringssystemet och får möjlighet att lägga större delen av ditt arbete i ett system. At Work förenkla för dig genom att redan vid konteringssteget, i attestsystemet, kunna periodisera och sedan föra över färdig information för bokföring i efterföljande system. Detta sparar enorm tid för alla användare.

Utmaningen är oftast att du får dela upp ditt arbete i flera olika system, där periodiseringen ofta hamnar i bokföringsskedet. De flesta vill jobba med så många moment som möjligt, i så få system som möjligt, för att effektivisera sina flöden och för att få en god överblick över arbetet.

I och med att At Work har stöd för periodisering kan du med fördel förlägga ditt arbete till det systemet. Periodiseringen i At Work är dessutom utformad för att vara enkel att använda. Den kan göras på radnivå och du kan använda både ett bokföringskonto och ett periodiseringskonto på samma rad. Tack vare att alla nödvändiga moment har genomförts och efter att attestslingan har gått igenom kan du skicka över färdig information till ditt bokföringssystem. På det här viset förenklar och effektiviserar At Work för dig. Vi har stöd för periodiseringar mot ett flertal system (bland andra Visma och Fortnox). Detta innebär att du sparar tid på arbetet efter attestsystemet, eftersom informationen som kommer till ditt efterföljande system är färdigt för bokföring.