Information till OptoSwedens kunder och samarbetspartners med anledning av COVID-19 och vår verksamhet:

Vi tar spridningen av Coronaviruset, COVID-19 på allvar och följer myndigheternas rekommendationer och anpassar oss till deras beslut.
Det som gäller idag kan vi behöva omvärdera imorgon. För att ni ska veta hur vi ställer oss idag har vi gjort följande sammanfattning:

OptoSweden agerade snabbt och vidtog redan efter sportlovet åtgärder genom att låta personal som vart i utsatta områden arbeta hemifrån i två veckor. Denna personal arbetar för närvarande fortfarande hemifrån.
Utöver dessa åtgärder har vi utfärdat en tillfällig policy för förhindrande av smitta.

Vi uppmuntrar och informerar internt om god handhygien och tillhandahåller handsprit så länge sådan går att få tag på.
• Vi har löpande dialog med våra medarbetare kring utvecklingen av läget.
• Vi har möjliggjort för våra anställda att arbeta hemifrån i den mån deras arbetsuppgifter tillåter det.
• Vi har ställt in alla onödiga fysiska möten och genomför dom istället digitalt.
• Vi har begränsat resandet till att endast utföra akuta besök hos våra kunder.

För de kunder som har externa tjänster från oss så som extern skanning och/eller extern verifiering har även denna personal full möjlighet att arbeta hemifrån. Vi har även flera noder ditt vi kan lastbalansera arbetet om så krävs.

Gällande de fysiska skanningen så står den endast för en mindre del av vårt arbete. Vi anser det därför i dagsläget som en funktion som inte kommer påverkas även om läget förvärras. Leveranser kan påverkas av andra aktörer så som posten, transportörer etc. vilket är utom vår kontroll. Vi
följer läget noggrant och kommer informera vid eventuella situationer som skulle kunna påverka er som kund.

Vi gör alla vårt absolut bästa och ser för närvarande endast smärre förseningar i projekt där vi har personal i exempelvis Norge och Danmark där man har stängt ner skolorna vilket har medfört att viss personal har svårt att hinna med trots att man kan arbeta hemifrån.

Skulle det förekomma förseningar i leveranser av våra tjänster så hoppas vi att ni har förståelse för detta i den situationen som pågår just nu.
Har ni några som helst funderingar så tveka inte att höra av er till er kontakt hos oss.

Kontakta någon på OptoSweden här