Vi är stolta över att stötta @Barncancerfonden

OptoSweden och Crediflow önskar alla våra kunder och partners en riktigt God Jul. Istället för julgåvor så hjälper vi till att hålla cancer borta från barn. Vi är stolta över att stötta @Barncancerfonden och deras livsviktiga arbete.

23-dec-2021
Säkra upp era fakturor i virustider

Denna tjänst innebär att allt fungerar som vanligt hos er men ni slipper verifiera era fakturor och kan outsourca istället under en vald period.

21-april-2021

En vikarietjänst där ni enbart betalar för er nyttjade volym:
- Ingen bindningstid.
- Ingen uppkopplingsavgift.
- Inga dolda avgifter eller höga konsultkostnader.


Självklart har ni fortfarande full kontroll på hela flödet och kan se vart fakturan befinner sig. Kontakta din säljkontakt på OptoSweden för mer information.

Det händer spännande saker på OptoSweden

Det händer massa spännande saker på OptoSweden just nu:

* Vi har fått flera spännande kunder som vill effektivisera sina dokument- och fakturaflöden.

* Flera befintliga kunder vill komma igång med att skicka e-faktura enkelt och smidigt.

* Vi är i fullgång med att bygga en ny hemsida.

12-feb-2021

Håll ögonen öppna och följ oss på LinkedIn ochFacebook för att hålla dig uppdaterad på vad som händer under 2021.


En av Sveriges största myndigheter väljer OptoSweden

OptoSweden AB levererar helhetslösning till statlig myndighet med ett ordervärde på över 40 miljoner kronor. Leveransen innefattar plattform, programvara och support för digitalisering och automatiserad hantering av inkommande dokument och handlingar.

4-jun-2020

En av Sveriges största myndigheter har gett OptoSweden förtroendet att leverera helhetslösning med målsättningen att effektivisera och nå ökad kontroll och kvalitet i hanteringen av alla inkomna dokument och handlingar.


Genom att etablera skanningscentral i egen regi, programvara med senaste tekniken (från Optosweden) för intelligent dokumentautomation och leverans av rätt data till kritiska processer förväntar sig myndigheten kunna korta ner handläggningstider och ge bättre kundservice med ökad kundnöjdhet som resultat.


OptoSwedens leverans innefattar marknadsledande intelligent digitaliseringsplattform med AI (artificiell intelligens), ML (maskininlärning) och NPL (kognitiv inlärning), produktionsskannrar samt support, underhåll och service.


Update with regards to the COVID-19 situation

OptoSweden is taking the ongoing concern regarding the Corona virus very seriously. We are closely monitoring the situation and follow advice given by local health authorities and the World Health Organization. We continue to monitor news and directives as they develop and adjust our plans accordingly to ensure that we are prepared to assist you as our business partner.

20-mar-2020

In addition – all employees has been informed about how best to prevent the spread of the infection and the importance of good hand hygiene.


OptoSweden has also issued a temporary policy to prevent infection:
- We have a close dialogue with our employees about the development of the situation.
- We have enabled our employees to work from home.
- We have canceled all unnecessary physical meetings majority of meetings are now held digitally.
- We have limited travel to emergency travels only.


Most of our customers and solutions can be and have been supported remotely since before the COVID-19 situation. Some customers might experience a slightly longer response time than normal. Especially those that has security protocols that prevent us from remote support. We are continuously assessing the business continuity and preparedness plans of third-party partners to ensure there is no risk to dis-continued services and we all do our absolute best. As for now there are only minor delays for projects in Norway and Denmark as a result of schools being closed. We’re well equipped to work remotely and are still accessible through all normal channels of communication. Our technical support, customer service and the rest of our team you rely on every day remain available to prevent any interruption to our normal operations.


Let’s still have meetings via Teams, Skype, Slack, Hangouts, phone or any other technology available to us in the year 2020!


Please do not hesitate to contact us for further information.


Information till OptoSwedens kunder och samarbetspartners med anledning av COVID-19 och vår verksamhet:

Vi tar spridningen av Coronaviruset, COVID-19 på allvar och följer myndigheternas rekommendationer och anpassar oss till deras beslut. Det som gäller idag kan vi behöva omvärdera imorgon. För att ni ska veta hur vi ställer oss idag har vi gjort följande sammanfattning:

13-mar-2020

OptoSweden agerade snabbt och vidtog redan efter sportlovet åtgärder genom att låta personal som vart i utsatta områden arbeta hemifrån i två veckor. Denna personal arbetar för närvarande fortfarande hemifrån. Utöver dessa åtgärder har vi utfärdat en tillfällig policy för förhindrande av smitta.


Vi uppmuntrar och informerar internt om god handhygien och tillhandahåller handsprit så länge sådan går att få tag på.
- Vi har löpande dialog med våra medarbetare kring utvecklingen av läget.
- Vi har möjliggjort för våra anställda att arbeta hemifrån i den mån deras arbetsuppgifter tillåter det.
- Vi har ställt in alla onödiga fysiska möten och genomför dom istället digitalt.
Vi har begränsat resandet till att endast utföra akuta besök hos våra kunder.


För de kunder som har externa tjänster från oss så som extern skanning och/eller extern verifiering har även denna personal full möjlighet att arbeta hemifrån. Vi har även flera noder ditt vi kan lastbalansera arbetet om så krävs.


Gällande de fysiska skanningen så står den endast för en mindre del av vårt arbete. Vi anser det därför i dagsläget som en funktion som inte kommer påverkas även om läget förvärras. Leveranser kan påverkas av andra aktörer så som posten, transportörer etc. vilket är utom vår kontroll. Vi följer läget noggrant och kommer informera vid eventuella situationer som skulle kunna påverka er som kund.


Vi gör alla vårt absolut bästa och ser för närvarande endast smärre förseningar i projekt där vi har personal i exempelvis Norge och Danmark där man har stängt ner skolorna vilket har medfört att viss personal har svårt att hinna med trots att man kan arbeta hemifrån.


Skulle det förekomma förseningar i leveranser av våra tjänster så hoppas vi att ni har förståelse för detta i den situationen som pågår just nu. Har ni några som helst funderingar så tveka inte att höra av er till er kontakt hos oss.