Processen att avgöra vilken information i en faktura som är användbar kommer på inget sätt lika naturligt för datorer som för människor – det är en funktionalitet som behöver programmeras. CrossState eVoyce är en unikt och specifikt utvecklad plattform för att läsa ut information i dokument och särskilt från fakturor.

I en serie av dataextraktionsmoduler blir .pdf-fakturans textlager extraherat och tolkat. Slutligen förbereds data för validering och paketeras för export.

Oavsett hur fakturan ser ut och vilken data man vill ha från fakturan kan CrossState eVoyce läsa ut den. Artikelrader, projektnummer, frakt- och emballagekostnader plockas upp och kategoriseras automatiskt och levereras till efterkommande affärssystem.

Frågor och utmaningar som många har med digital PDF: 
o Kvalitetskontroll.
o Layoutändringar från leverantörer.
o Samma leverantör med flera layouter (per enhet eller per internt system)
o Samma leverantör med digital PDF, icke-digital PDF, TIF och papper.
o En leverantör med ständigt skiftande layouter.
o Hantering av förvirrande etiketter: t.ex. fakturanummer och datum.
o Hantera inga fält utan etiketter.

Med oss är detta en ickefråga. pdf eXtractor kommer att lyfta kvalitén och ditt användande till en ny nivå. 
För oss är det alltid en självklarhet att effektivisera, hålla en hög kvalité och säkerhet på din data. 

pdf eXtractor med OptoSweden