Att kunna erbjuda allt digitalt är en självklarhet i många branscher idag. För LR Revision & Redovisning med över 60 lokalkontor runt om i Sverige, är detta inget undantag.

Valet blev OptoSweden med sina 20 års erfarenhet inom tolkning och en helhetslösning för att digitalisera dokumentflöden. LR Revision & Redovisning som är ett nätverk av lokalt ägda revision- och redovisningsbyråer
letade efter en partner. Dem behövde hjälp med att erbjuda tjänster för inkommande dokument så som fakturor oavsett format och hur de kommer in, attestsystem samt digitalt arkiv.

Vi ser att vår verksamhet inom redovisning förändras kraftigt i och med digitalisering. Därför sökte vi en partner som dels har mycket hög kompetens inom tolkning, dels kan vara en strategisk partner kring automatisering och digitalisering av våra tjänster. Vi har funnit detta i OptoSweden.

Martin Johansson, VD, LR Revision & Redovisning
Med över 20 års erfarenhet av att hjälpa företag att effektivisera, digitalisera och automatisera manuella processer såg OptoSweden till LR Revision & Redovisnings behov. OptoSweden erbjuder idag en helhetslösning med en egen utvecklingsavdelning, vilket gör att företaget ligger i framkant i sin bransch. Kunden får möjlighet till egna installationer och moderna molntjänster. Tack vare OptoSweden kan nu LR Revision & Redovisning ställa sig i spetsen på sin marknad och bli det självklara valet för den digitalt mogna kunden.

Att automatisera fakturaflöden digitalt och se till kundens unika behov ligger i fokus hos oss. Vi erbjuder det kunden behöver och vill ha vare sig det är en skräddarsyddlösning eller ett färdigt koncept. Våra kunder kan spara upp till 80 % av kostnaderna genom att digitalisera sina dokumentflöden. OptoSweden är stolta över att presentera en helhetslösning till vår nya kund, LR Revision & Redovisning.

Niklas Horn Lundberg, VD, OptoSweden