Användarträffar med OptoSweden

Användarträffar med OptoSweden

Nu kör vi igång våra användarträffar

Här kommer du att få möjlighet att lära dig nya funktioner och effektivare arbetssätt i CrossState samt att vi går igenom några av våra senaste nyheter, produkter och tjänster.

Många användbara tips förmedlas och nya värdefulla kontakter knyts. Användarträffarna vänder sig till dig som är ny användare och till dig som har arbetat i CrossState en tid och har en viss kunskap om hur det fungerar.
Har du egna fakturor som du behöver hjälp att justera? Ta detta tillfälle till att hitta en bra och enkel lösning samt få inspiration och tips på hur du kan effektivisera ditt arbete.

Datum och plats för kommande användarträffar:
2019
26 september – Ljungby
14 november – Södertälje

2020
19 mars – Helsingborg
7 maj – Skellefteå
Anmäl dig här

Programmet
09:00-09:30 Frukost.
09:30-10:30 Info om nyheter.
10:30-12:00 Grund-/repetitionsutbildning.
12:00-13:00 Lunch.
13:00-13:30 Tips och trix.
13.30-15.00 WorkShop, här behöver du din dator och har möjlighet att få hjälp med dina fakturor.
15:00-15:30 Eftermiddagsfika och utvärdering.

Kostnad per person: 1295:-/person och dag *.
I priset ingår frukost, lunch, fika och utbildning enligt program.
*Anmälan är bindande och vi reserverar oss för avbokning vid för få deltagare.

Önskar du en träff i närheten av dig? Kontakta vår utbildare Lena Skönborg.

Anmäl dig och dina kollegor här

För mer information om OptoSwedens användarträffar kontakta:
Lena Skönborg på 08-578 604 03 eller maila till lena.skonborg(at)optosweden.se.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Artikelrader

Artikelrader

Artikelradsutbildningen är standard för våra nya kunder och vi rekommenderar starkt att genomföra denna utbildning kontinuerligt en gång per år.
Utbildningen vänder sig enbart till de kunder som använder vår artikelradstolkning.

Det kan vara svårt att ta till sig allt vid den första utbildningen då allt oftast är nytt och man dessutom brukar implementera en inköpsordermatchning i sitt ERP samtidigt.
När ni arbetat ett tag i systemet och det återstår en del problematiska leverantörer och fakturor så kan man åtgärda dessa genom att ta till sig en fördjupningsutbildning.

Utbildningen tar upp hur systemet fungerar ”bakom kulissen” och ger en djupare förståelse för vad som är viktigt att tänka på som användare för att få ut maximalt av systemet.
Vi går igenom samtliga definitioner som finns att använda och de olika möjligheterna att effektivisera hanteringen och få så lite manuell hantering som möjligt.
Vi går även igenom knep som går att använda sig av i rättningen av fakturorna för att få högre kvalitet och effektivitet.

Detta är en utbildning som lämpar sig bäst som heldagsutbildning på plats hos kund, men går även att boka som webbutbildning.

Omkostnad

Omkostnad

Omkostnadsutbildningen är en grundutbildning som förklarar hur systemet fungerar och hur du rättar dina fakturor på ett effektivt sätt.

Vi går igenom hur vi hanterar leverantörsregister och rättningen för att få så lite manuell hantering som möjligt på era omkostnadsfakturor.

Denna utbildning är standard för våra nya kunder och är bra för befintliga kunder som bytt personal och behöver en grundutbildning.

Utbildningen lämpar sig för webb men går även att boka på plats hos kund.

Tips & Trix

Tips & Trix

Det är lättare att ta till sig ytterligare nya funktioner och knep när man jobbat i systemet under en tid. Därför rekommenderar vi bl.a. vår tips och trix utbildning. Ett snabbt och enkelt sätt att förenkla vardagen på jobbet. Utbildningen är en webb utbildning där du får möjlighet att gå igenom fem till tio leverantörer som ni upplever inte fungerar helt tillfredställande. Vi går igenom och åtgärda dessa samt lära dig mer tips och trix.

Detta är en utbildning som vänder sig till alla våra kunder som vill ha en fördjupning, effektivisera sig och lösa frågetecken som kommit upp under vägens gång.