En av Sveriges största myndigheter väljer OptoSweden

OptoSweden AB levererar helhetslösning till statlig myndighet med ett ordervärde på över 40 miljoner kronor. Leveransen innefattar plattform, programvara och support för digitalisering och automatiserad hantering av inkommande dokument och handlingar.

En av Sveriges största myndigheter har gett OptoSweden förtroendet att leverera helhetslösning med målsättningen att effektivisera och nå ökad kontroll och kvalitet i hanteringen av alla inkomna dokument och handlingar.

Genom att etablera skanningscentral i egen regi, programvara med senaste tekniken (från Optosweden) för intelligent dokumentautomation och leverans av rätt data till kritiska processer förväntar sig myndigheten kunna korta ner handläggningstider och ge bättre kundservice med ökad kundnöjdhet som resultat.

OptoSwedens leverans innefattar marknadsledande intelligent digitaliseringsplattform med AI (artificiell intelligens), ML (maskininlärning) och NPL (kognitiv inlärning), produktionsskannrar samt support, underhåll och service.